Przedstawiciele OIG w CAEF


  CAEF - Commitee of Associations of European Foundries - Europejskie Zrzeszenie Odlewni

 

Od 2000 roku Odlewnicza Izba Gospodarcza jest pełnoprawnym czlonkiem Europejskiego Zrzeszenia Odlewni - CAEF.

CAEF, z siedzibą w Dusseldorfie w Niemczech zrzesza izby odlewnicze z całej Europy.

 

Prezydenta CAEF wybiera co roku Zarząd CAEF, spośród przedstawicieli krajów członkowskich CAEF.

W roku 2018 jest to Pan Oddbjörn Maurdalen z Norwegii.

W roku 2010 funkcję Prezydenta CAEF pełnił Pan Andrzej Ryba - Prezes Odlewniczej Izby Gopsodarczej.

 

W swojej strukturze CAEF na Komisje oraz Grupy Robocze zajmującę się każdym aspektem produkcji odlewów.

Poniżej znajdą Państwo listę Komisji oraz Grupy Roboczych wraz z informacją o przedsiebiorstwach i osobach, które w ich pracach reprezentuja Odlewniczą Izbę Gospodarczą.

 

 

Materiały z posiedzeń Komisji i Grup roboczych CAEF - do pobrania tylko przez firmy członkowskie OIG z zakładki "Tylko dla członków"

 

KOMISJE  CAEF

 
Komisja Nr 1 - Wydział Odlewnictwa AGH
Kraków
Rafał Dańko
Szkolnictwo Zawodowe - Vocational Training
Komisja Nr 2
Ochrona Środowiska - Environment
Komisja Nr 4 Jakość, Gwarancje, Odpowiedzialność
- Quality, Warranty, Liability
Komisja Nr 5 Zarządzanie - Business Administration
Komisja Nr 7- Instytut Odlewnictwa 
Kraków

Statystyka - Statistics

 

GRUPY ROBOCZE  CAEF

 

Grupa robocza ds. Odlewnictwa Staliwa
Pioma Odlewnia Sp. z o.o.
Rafał Kania
Steel Castings Group
Grupa robocza ds. Żeliwa Sferoidalnego
- Odlewnie Polskie S.A. - Starachowice 
Paweł Rudnicki
Ductile Cast Iron Group
Grupa robocza ds. Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Non-Ferrous Metal Castings Group
Grupa robocza ds. Odlewów dla Przemysłu Samochodowego Automotive Castings Section
Grupa robocza ds. Żeliwa  Ciągliwego Continous Casting Section
Grupa robocza ds. Odlewnictwa Walców
Rolls Section
Grupa robocza ds. Odlewnictwa Precyzyjnego 
Investment Castings Section
Grupa robocza ds. Odlewnictwa dla Turbin Wiatrowych Wind Castings Section