Aktualności

Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów

W odpowiedzi na szeroki apel przedstawicieli przedsiębiorstw odlewniczych, dotyczący oczekiwanych utrudnień związanych z zakupem energii elektrycznej (przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, niekorzystne zapisy w ustawie rynek mocy dot. odbiorców energii), Odlewnicza Izba Gospodarcza organizuje „Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów”, które w całości będzie poświęcone najważniejszej aktualnie kwestii w prowadzeniu przedsiębiorstw odlewniczych – dostępowi do rynku energii elektrycznej, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 

 

Podczas spotkania, które odbędzie się w dniach 25/26 października 2018 r. w Hotelu „Zamek Bobolice” przedstawione zostaną działania dokonane przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą, w celu przedefiniowania w ustawie rynek mocy, pojęcia „przedsiębiorstwa energochłonnego” (pisma do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa) oraz apel do Premiera RP w celu ochrony interesów przemysłu odlewniczego.

 

Głównym prelegentem będzie:

Stefan Dzienniak – Prezes, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa,  który zaprezentuje:

Wpływ regulacji prawnych na koszty produkcji w przemyśle energochłonnych.

(Ustawa o Rynku mocy i inne regulacje)

 

Spotkanie będzie swoistą platforma wymiany informacji pomiędzy właścicielami, prezesami i dyrektorami zarządzającymi przedsiębiorstw z przemysłu odlewniczego. Dzięki aktywnemu udziałowi w dyskusji, wymianie spostrzeżeń i informacji, zebrani zapoznają się z aktualną sytuacją na rynku energii, ze spodziewanymi utrudnieniami ale również - co najważniejsze – ze sposobami rozwiązania tych problemów.

 

Wierzymy, że spotkanie zakończy się wypracowaniem konstruktywnych wniosków i przygotowaniem narzędzi, dzięki którym przedsiębiorstwa odlewnicze będą skuteczniej przygotowane na spodziewane zmiany na rynku energii elektrycznej. 

 

Osoby zainteresownane wzięciem udziałem w Forum, prosimy o wypełnienie załączonej poniżej karty zgłoszeniowej i odesłanie jej wypełnionej, do dnia 10. października 2018 r.  na adres biuro@oig.com.pl  

 

Do pobrania:

Zaproszenie z programem

Karta zgłoszeniowa