Aktualności

CAEF Managing Directors Meeting - Dusseldorf

W dniach 21-22 listopada br. w Dusseldorfie dobyło się coroczne spotkanie dyrektorów europejskich izb odlewniczych zrzeszonych w ramach Europejskiego Zrzeszenia Odlewni - CAEF.

 

Spotkanie miało miejsce w siedziebie BDG - Bundesverband der Deutschen Giesserei-Industrie.

Przedstawicielem Polski byl Dyrektor Odlewniczej Izby Gospodarczej - Witold Dobosz.

Podczas spotkania przedstawiono sytuację ekonomiczną w Europie, w szczególności na rynku odlewniczym.

Przewodniczący grup roboczych oraz komisji CAEF przedstawili raport z działalności w roku 2019.

Przedstawiono również raport z działalności Komitetu Wykonawczego CAEF.