Aktualności

Konferencja techniczno - szkleniowa. XXVI Walne Zgromadzenie Czlonkow OIG

W dniach 9-11 maja 2018 r. w Hotelu Akwawit w Lesznie miała miejsce konferencja techniczno - szkoleniowa, połączona z XXVI Walnym Zgromadzeniem Członków Odlewniczej Izby Gospodarczej.

W spotkaniu wzieło udział blisko 60 osób - dyrektorów i prezesów odlewni i firm będących dostawcami materiałów, maszyn i usług dla odlewnictwa. Podczas konferencji zebrani wysłuchali interesujących prezentacji, przedstawionych przez następujących prelegentów:

 

Dr Eugeniusz Szamp - "Szanse i zagrożenia zintegrowanego rozwoju",

Prof. dr hab, inż. Edward Guzik - "Odlewnictwo dla rozwoju nowoczesnej cywilizacji",

 

oraz prezentacji firmy OMS Presse z Włoch.

 

Dodatkową atrakcją konferencji było zwiedzanie przodującej odlewni ciśnieniowej SPINKO Sp. z o.o. w Lesznie.

Kierujemy raz jeszcze podziekowanie dla Pana Prezesa Michała Kowalewskiego za możliwość odwiedzenia zakładu.

 

Drugiego dnia, odbyło się XXVI Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Odlewniczej Izby Gospodarczej, podczas którego m.in.: udzielono absolutorium Radzie OIG, Komisji Rewizyjnej OIG oraz Sądowi Polubownemu OIG za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku oraz zatwierdzono plan pracy OIG oraz plan finansowy OIG na rok 2018. Przedstawiono również firmy, które w ostatnim czasie wstąpiły w szeregi Odlewniczej Izby Gospodarczej. A są to:

 

Ferro-Term Sp. z o.o., Łódź,

MAAS Maciej Asłanowicz, Łódź,

SUPON Sp. z o.o., Białystok

Support & More Maciej Kronenberg, Dzierżoniów.

Zakład Odlewniczy Metal Kolor, Starachowice.

 

Raz jeszcze, gorąco dziękujemy przedstawicielom wszystkich firm członkowskich za udział w tym spotkaniu a w szczególności za aktywną działalność na rzecz rozwoju Odlewniczej Izby Gospodarczej przez cały ubiegły rok.