Aktualności

Posiedzenie Rady OIG - 26/27 lipca 2018 r.

W dniach 26 - 27 lipca 2018 r. w siedzibie Odlewni Polskich S.A w Starachowicach odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium i Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

Jednym z głównych tematów spotkania była kwestia przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej oraz nowych regulacji  w ustawie rynek mocy.

 

Prezes Andrzej Ryba przedstawił pismo z zapisanymi oczekiwaniami Odlewniczej Izby Gospodarczej, które zostało wysłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz do Sejmowej Komisj do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Kopia pisma - do pobrania.

 

W związku z faktem, że przedsiębiorstwa odlewnicze to przedsiębiorstwa energochłonne i każdy wzrost cen energii, będzie przez nie bardzo mocno odczuwalny - planowane jest zorganizowanie spotkania w 4 kwartale 2018 r., które w głównej mierze będzie poświecone tej kwestii.

 

W trakcie posiedzenia zebrani przyjęli równiez zaktualizowany porządek pracy Biura OIG na 2. półrocze 2018 roku,

 

Raz jeszcze pragniemy podziękować Prezesowi Odlewni Polskich S.A w Starachowicach - Panu Zbigniewowi Rondudzie za zaproszenie członków Rady w swoje progi i za perfekcyjnie przygotowane spotkanie.