Aktualności

Pismo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej wystosował pismo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z wejściem w życie niekorzystnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209).

 

Skan pisma - pobierz