Aktualności

Relacja: "Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów"

W dniach 25-26 października 2018 r. w Hotelu "Zamek Bobolice" Odlewnicza Izba Gospodarcza zorganizowała „Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów”, które w całości było  poświęcone najważniejszej aktualnie kwestii w prowadzeniu przedsiębiorstw odlewniczych – cenom energii elektrycznej.

 

 

Spotkanie odbyło się w odpowiedzi na szeroki apel przedstawicieli przedsiębiorstw odlewniczych, dotyczący oczekiwanych utrudnień związanych z zakupem energii elektrycznej (przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, niekorzystne zapisy w ustawie rynek mocy dot. odbiorców energii), 

 

Głównymi prelegentami byli:

 

  • Stefan Dzienniak – Prezes, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa,  

 

  • Herbert Leopold Gabryś -  Przewodniczący Komitetu przy Krajowej Izbie Gospodarczej ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej.
  • oraz Panowie: Michał Kempa i  Wojciech Sajdek - EY.

 

Podczas spotkania przedstawiono:

 

  1. działania podjęte przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą, w celu przedefiniowania w ustawie rynek mocy, pojęcia „przedsiębiorstwa energochłonnego” (pisma do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa) oraz apel do Premiera RP w celu ochrony interesów przemysłu odlewniczego,
  2. wpływ regulacji prawnych na koszty produkcji w przedsiębiorstwach energochłonnych,
  3. postulaty hutnictwa w zakresie kosztów energii (prezentacja HIPH oraz EY).

 

Po długiej dyskusji, wypracowano stanowisko przemysłu odlewniczego oraz oczekiwania, które będą prezentowane podczas spotkań władz Izby z przedstawicielami Rządu RP.

   

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

 

Materialy z konferencji do pobrania z zakladki "Tylko dla czlonkow"