CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - DODATEK ENERGETYCZNY ETZ:

Zgodnie z ustaleniami Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej w III kw. 2018 r., Rada zarekomendowała przedsiębiorstwom odlewniczym wprowadzenie do cen na odlewy dodatku energetycznego, tzw. ETZ.

 

Aby skutecznie śledzić zmiany cen energii postanowiono umieszczać na stronie Odlewniczej Izby Gospodarczej średnie kwartalne ceny energii sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.).

 

Średnie kwartalne dotyczą cen energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży. Średnia obliczana jest na podstawie danych z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej.

 

Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w danym okresie począwszy od 2015 r.

 

Kwartał

Rok

Cena

PLN/MWh

Wolumen

TWh

II

2018

174,23

2,39

I

2018

171,85

22,65

IV

2017

165,11

22,22

III

2017

167,16

21,07

II

2017

165,54

20,98

I

2017

164,78

22,89

IV

2016

169,57

12,69

III

2016

172,34

10,52

II

2016

173,50

11,38

I

2016

169,13

14,56

IV

2015

171,87

14,42

III

2015

174,74

12,90

II

2015

172,39

12,20

I

2015

172,22

15,15

 

 

Powyższa tabela aktualizowana będzie do 15 dnia miesiąca po upływie danego kwartału.

Dane te można znaleźć na stronie www.cire.pl Odcinki-Wskaźniki i ceny.

 

W załączeniu przykładowa: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2018.

 

Rok
Cena  MWh w PLN
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
2015 r.
172,22
172,39
174,74
171,87
2016 r.
169,13
173,50
172,34
169,57
2017 r.
164,78
165,54
167,16
165,11
2018 r.
171,85
174,23
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowa informacja:

 

ETZ -  może być wyliczany indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie (np. jako dodatek do ceny 1 kg odlewu).

Firmy, które potrzebują wsparcia w kwestii wyliczenia ETZ, proszone są o kontakt z Biurem Odlewniczej Izby Gospodarczej.