MTZ - Wskaźnik materiałowy - Material Index

Na stronie prezentujemy kształtowanie się wartości wskaźnika materiałowego MTZ (średnia cena netto w PLN/tonę, obliczona w sposób: 75% średniej ceny złomu + 25% średniej ceny surówki – w danym miesiącu). Prezentowane wartości są wyliczane na podstawie informacji uzyskanych od odlewni zrzeszonych w OIG. 

 

On the website, we present the value of the material index MTZ (average net price in PLN / ton, calculated as: 75% of the average price of scrap metal + 25% of the average price of pig iron - in a given month). The presented values are calculated on the basis of information obtained from foundries associated in the OIG.

 

2022 / miesiąc

 

01
  • 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 

12

surówka - 

pig iron

 

 

2747,28

 

 

 2839,00

 

 4309,50

 

4536,67

 

4392,00

             

złom - scrap

 

 

2282,87

 

 

 2424,37

 

2864,00

 

2922,00

 

2697,00

             

   MTZ - index

 

2398,97

 

 

2528,03

 

 3225,37  3325,67  3120,75              

 

Dane z 05.2022 r:

maksymalna zanotowana w 04/2022 cena złomu stalowego: 3000 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 04/2022 cena surówki: 4700 zł/tonę 

Dane z 04.2022 r:

maksymalna zanotowana w 04/2022 cena złomu stalowego: 3090 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 04/2022 cena surówki: 4890 zł/tonę 

Dane z 03.2022 r:

maksymalna zanotowana w 03/2022 cena złomu stalowego: 3090 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 03/2022 cena surówki: 4980 zł/tonę 

Dane z 02.2022 r:

maksymalna zanotowana w 02/2022 cena złomu stalowego: 2550 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 02/2022 cena surówki: 3000 zł/tonę 

Dane z 01.2022 r:

maksymalna zanotowana w 01/2022 cena złomu stalowego: 2450 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 01/2022 cena surówki: 2950 zł/tonę 

 

Wartości za rok 2021:

2021 / miesiąc

 

01
  • 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 

12

surówka - pig iron

 

2070,00

 

 

2275,00

    

2399,00  2585,00 2660,00 2828,00 2876,25 2984,00 2895,00 2863,00 2800,00 2793,80
złom - scrap

 

1492,00

 

 

1518,00

 

 1655,00 1653,00 1820,00 2021,71 2164,66 2047,00 2068,00 2167,00 2171,00 2206,00

   MTZ - index

1636,50 1707,25 1841,00 1886,00 2030,00 2223,29 2342,56

2281,25

  • 2274,75
2341,00 2328,25 2352,95 

 

 

Dane z 12.2021 r:

maksymalna zanotowana w 12/2021 cena złomu stalowego: 2500 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 12/2021 cena surówki: 3000 zł/tonę 

Dane z 11.2021 r:

maksymalna zanotowana w 11/2021 cena złomu stalowego: 2450 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 11/2021 cena surówki: 3140 zł/tonę 

Dane z 10.2021 r:

maksymalna zanotowana w 10/2021 cena złomu stalowego: 2370 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 10/2021 cena surówki: 3020 zł/tonę 

 

Wartości za rok 2020:

2020 /

 

miesiąc

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka 

1570,00

 1674,00  1695,00  1765,00  1570,00  1724,00  1622,33  1592,50  1634,50  1705,00  1670,50  1717,60
złom 1125,00  1145,00  1176,00  1135,00  1070,00  1112,00  1025,00  1116,66  1128,00  1202,50  1152,12  1203,00
 MTZ 1236,25  1277,25  1305,75  1292,50  1195,00  1269,50  1174,33  1235,62  1254,62  1328,12  1281,72  1331,65

 

 

 

LInk do wskaźnika CAEF - kliknij

Link do wskaźnika BDSV - kliknij

 

Wartości za rok 2019:

2019 /

 

miesiąc

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka 

1605,00

 1789,00  1779,00  1788,00  1775,00

 1765,00

 1755,00  1762,50  1745,00  1735,00 1660,00  1605,00 
złom 1218,00  1230,00  1272,00

 1220,00

 1222,00  1180,00

 1182,50

 1210,00  1127,50  1057,50  1116,00  1140,00
MTZ 1314,75  1369,75  1398,75  1362,00  1360,25  1326,25  1325,62  1348,13  1281,87  1226,87  1252,00 1256,25

 

 

 

Wartości za rok 2018:

2018 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1653  1624  1617,50  1632  1630  1645  1740  1701  1660  1775  1785  1666
złom 1295  1257  1185  1300  1265  1245  1270  1226  1186  1262,50  1270  1250
wskaźnik materiałowy MTZ 1384,50  1348,75 1293,12  1383  1356,25

 1345

 1387,50  1344,75  1304,50  1390,62  1398,75 1354

 

 

Wartości za rok 2017:

 

2017 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1711  1627,50  1594  1665  1805  1760  1745  1820  1673  1760  1665  1650
złom 1157  1157,50  1194  1184  1178  1170  1207,50  1195  1210  1212  1220  1255
wskaźnik materiałowy MTZ 1295,50  1275,00  1294  1304,25  1334,75  1317,50  1341,87  1351,25  1325,75  1349  1331,25  1353,25

 

Wartości za rok 2016:

 

2016 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1229  1252  1210  1311  1358,50  1334  1400  1350  1380 1252  1360  1516 
złom 973  952 945  1000  1050  1037,50  950 950  946  1075  1005  1083 
wskaźnik materiałowy MTZ 1037  1027  1011,25  1077,75  1127,12  1111,62  1062,50  1050,00  1054,50  1119,25  1093,75  1191,25

 

 

 

 

Dane archiwalne:

 

 

Notowania London Metal Exchange:

www.lme.com