Aktualności

Konsultacje w Ministerswte Energii - ceny energii

Stanowisko OIG wysłane do Ministerstwa Energii dnia 18 marca 2019 r. - konsultacje dotyczące cen energii:

 

Szanowni Państwo,

 

Reprezentuję Odlewniczą Izbę Gospodarczą, jedyną w Polsce samorządową organizację przemysłu odlewniczego.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy zwracaliśmy się z pismami dotyczącymi drastycznego wzrostu cen energii  do m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Energii, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz do Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

 

Śledząc wszystkie działania Rządu dotyczące cen energii elektrycznej w Polsce, natrafiliśmy na projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy cen oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia oraz na zaproszenie do składania swoich uwag i wniosków dotyczących w/w projektu.

 

Nie reprezentujemy sprzedawców energii – ale dużych jej odbiorców.

Wzrost cen energii elektrycznej dla przemysłu energochłonnego jakim niewątpliwie jest odlewnictwo żeliwa, staliwa i metali lekkich jest ogromnym obciążeniem, biorąc  pod uwagę fakt, że koszty energii elektrycznej stanowią ponad 10 % całkowitych kosztów produkcji odlewów.

Od czerwca 2018 roku przeprowadzaliśmy badania wśród zrzeszonych w Izbie odlewni. Średnia cena 1 MWh w polskich odlewniach w czerwcu 2018 r. wynosiła od 200-220 złotych. Aktualnie ceny wzrosły od 60-82 % w stosunku do tamtych wartości.

 

Licząc, że w drodze prowadzonych konsultacji zostanie wypracowany sposób obliczenia kwoty różnicy cen - oczekujemy na obiecane, zgodnie z projektem ustawy zwroty  podwyższonych kwot już poniesionych przez polskie odlewnie na zakup droższej  energii elektrycznej, tak by poziom cen energii był tożsamy z tym z czerwca 2018 roku. 

 

Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej

Andrzej Ryba