Aktualności

Konferencja: Ceny energii elektrycznej - rekompensaty dla przemysłu odlewniczego

W dniu 23 października 2019 r. w Hotelu Swing w Krakowie, Odlewnicza Izba Gospodarcza zorganizowała konferencję "Ceny energii elektrycznej - rekompensaty dla przemysłu odlewniczego".

 

Wzrastające drastycznie -  już od czerwca 2018 roku -  ceny energii elektrycznej, to jeden z największych problemów z którymi muszą zmierzyć się polskie przedsiebiorstwa. Odlewnicza Izba Gospodarcza wielokrotnie apelowała do Prezesa Rady Ministrów, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Ministra Energetyki o podjęcie działań mających na celu ochronę interesów przemysłu odlewniczego.

 

Podczas konferencji, zaprezentowane zostały dane, które Izba otrzymała od polskich odlewni - był to odzew na rozesłaną wcześniej ankietę. Przedstawiono między innymi informacje dotyczące aktualnych cen 1 MWh w wybranych przedsiębiotstwach, % wrost cen energii w okresie od 30 czerwca 2018 roku do pażdziernika 2019 roku, 

Dodatkowo podczas dyskusji przedstawiciele czołowych odlewni w Polsce wymienili się swoimi doświadczeniami i działaniami (otrzymane rekompensaty, przystąpienie do agregatora DSR, pomoc de minimis).

Ustalono również porządek działań, których podejmie się Biuro Odlewniczej Izby Gospodarczej w celu ochrony interesów przemysłu odlewniczego. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konferencji.